Lks städ service är ett företag inriktat på ekologisk lokalvård. Vi använder lösningsmedel och städutrustning som håller oss och vår miljö friskare med hjälp av ekologiska produkter. Vår föresats är att undvika starka kemikalier som blandats av fosfater, klor, syntetiska dofter, oljebaserade eller giftiga ämnen som har en farlig inverkan på vår hälsa och miljö.